Moduł Główny IGSS (IGSS Master)

  • English

Projektowanie i zarządzanie projektami SCADA, jest złożonym procesem, na który składa się wiele różnych aspektów oraz duża ilość narzędzi programistycznych, które mogą być zastosowane. Aby uczynić pracę z IGSS łatwą i przyjemną, opracowaliśmy Moduł Główny IGSS.

Moduł Główny IGSS to centralny punkt wejścia do wszystkich innych modułów i narzędzi IGSS. Taka scentralizowana struktura sprawia, że IGSS jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, gotowy zapewnić Państwu niezbędne narzędzia, potrzebne przy projektowaniu lub nadzorze.

Click to enlarge image Moduł Główny IGSS, centralny punkt wejścia do systemu SCADA IGSS