Przegląd modułu Raporty IGSS

  • English

Moduł Raporty IGSS zintegrowany jest z nowym modułem głównym IGSS i oferuje szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich zdefiniowanych raportów. Tworzenie raportów zdefiniowanych przez użytkownika zostało uproszczone z pomocą nowego wyglądu interfejsu użytkownika.

Moduł Raporty IGSS zintegrowany z Modułem Głównym

Przykłady formularzy raportów, które można utworzyć przy pomocy modułu Raporty IGSS:

Typowe formaty raportów

Przykład użycia

Raport aktualnych wartości

Raport ten pokazuje zrzuty elementów procesu. IGSS można skonfigurować do automatycznego tworzenia takiego raportu, dla określonej sytuacji lub alarmu. Może to być przydatne do przeprowadzenia analizy awarii głównego systemu.

Raport okresowy

Przykładowo: codzienny raport automatycznie generowany każdego ranka o 7:00

Raport statystyki Alarmów

Raport taki zawiera wykaz i statystyki wszystkich alarmów, które miały miejsce w określonym przedziale czasu, dla wybranych w raporcie obiektów.

Raport zdefiniowany – raport logów

Definiowany przez użytkownika raport zintegrowany z Microsoft Excel 2007/2010 co pozwala na bardzo elastyczny i kreatywny układ raportu. Wszystkie formaty danych IGSS dostępne są jako dane z raportu, na przykład dane logowania.

Raport zdefiniowany – raport grupowy

Definiowane przez użytkownika raporty mogą być tworzone do raportowania listy kolejnych procesów. Raporty mogą być generowane automatycznie, dla określonego zdarzenia.