Pregled IGSS „reports/izvještaji“ modula

IGSS „reports“ modul je integrisan u IGSS „Master“ modul osigurava Vam brz i lagan pristup svim definisanim izvještajima. Podešavanje korisničko-definisanih izvještaja je isto tako olakšano sa novim korisničkim interfejsom.

IGSS izvještajni modul integrisan u IGSS "Master" modulu

Ovdje se nalazi par primjera formata izvejštaja koje možete implementirati sa IGSS „Reports“ modulom:

Tipični formati izvještaja

Primjer korištenja

Izvještaj aktuelnih vrijednosti

Ovaj izvještaj prikazuje snimak komponente procesa. IGSS može biti podešen za automatsko kreiranje izvještaja kada se dogodi određena situacija ili alarm. Ovo može biti jako korisno za izvođenje određenih analiza.

Periodični izvještaji

Ovo može biti dnevni izvještaj automatski generisan svakoga jutra u 7.00 AM

Statistički izvještaj alarma

Izvještaj Vam omogučava pregled i statistiku svih alarma koji su se desili, u definisanom intervalu, za objekte selektovane u izvještaju.

Korisnički-definisani izvještaji - log izvještaj

Korisnički-definisani izvještaji su integrisani u Microsoft Excel 2007/2010 koji dozvoljava fleksibilno kreiranje izvještaja. Svi IGSS podatci, svih formata, su dostupni za izvještaje, npr. Log podatci.

Korisnički-definisani izvještaji - batch izvještaj

Korisnički-definisani izvještaji mogu biti kreirani da prikazuju podatke za serijske proizvodne procese. Izvještaji mogu biti automatski generisani kada se definisana radnja izvrši.