Inne ulepszenia w module Panele IGSS

  • English
  • Pasek przewijania – jeśli zaprojektowany przez Ciebie Panel nie mieści się na ekranie komputera, teraz jest możliwość przewijania go na ekranie.
  • Klawisz DELETE usuwa wybrany widżet
  • Status Alarmu w widżecie Zrzut – widżet Zrzut pokazuje teraz alarmy dla wybranych obiektów.