Nowe funkcje w IGSS V9

  • English
Pojawienie się nowego modułu Raporty IGSS niesie ze sobą kilka nowych i ulepszonych funkcji dla raportów zdefiniowanych przez użytkownika:

Więcej rodzajów danych dostępnych w raportach

- Definiowane raporty mogą obecnie zawierać bieżące wartości, dane alarmów dla indywidualnych obiektów oraz dane dla poszczególnych numerów alarmów.

Aktywna funkcja VBA przy generowaniu raportów

- Kiedy raport zostaje wygenerowany, istnieje możliwość takiego skonfigurowania modułu Raporty IGSS, aby uruchamiać funkcje VBA. Pozwala to na zmianę parametrów oraz wysyłanie poleceń do działającego projektu IGSS.

Ulepszona funkcjonalność kopiuj / wklej

- Została ulepszona funkcja kopiuj / wklej w programie Excel, dzięki czemu można kopiować wiele danych z raportów oraz szybko zmieniać parametry danych.

Generowanie zestawu raportów dla występującego zdarzenia

- Arkusze raportów w pliku Excel mogą być podłączone do różnych zdarzeń. Przy generowaniu raportu, poszczególne zdarzenia odnotowane są na odrębnych arkuszach.Click to enlarge image Tworzenie definiowanych przez użytkownika raportów IGSS z MS Excel