Ny funktionalitet i IGSS V9

  • English
Frigivelsen af det nye IGSS rapportsystem sker sammen med en række nye og forbedrede funktioner for de brugerdefinerede rapporter.

Flere datatyper tilgængelige i rapporter

Brugerdefinerede rapporter omfatter nu også online værdier, alarmdata fra de enkelte objekter og alarmdata fra hvert alarmnummer.

Aktivér en VBA funktion, når du genererer en rapport

Når en rapport er blevet genereret, kan IGSS rapportsystemet konfigureres til at starte en VBA funktion. Det gør det muligt at ændre parametre og sende kommandoer til IGSS anlægget under drift.

Forbedret kopier og indsæt funktion

Kopier og indsæt funktionen i Excel er blevet forbedret, så man kan kopiere flere rapportdata og hurtigt kan ændre dataparametre.

Generere batchrapport for hver forekommende hændelse

Et ark i Excel-filen kan være knyttet til en bestemt hændelse. Når rapporten genereres, vil den indeholde et nyt ark for hver hændelse der er indtruffet.Click to enlarge image
Oprettelse af brugerdefineret IGSS rapport i Microsoft Excel.