Poprawione Śledzenie zmian (Audit Trial)

  • English
Moduł Śledzenie zmian został wprowadzony w IGSS V8 i został bardzo dobrze przyjęty przez użytkowników. W IGSS V9 usprawniono kilka funkcji, opisanych poniżej:

Eksport do CSV

Obecnie można eksportować Śledzenie zmian do pliku CSV.

Kontrola dostępu

Można włączyć kontrolę dostępu do uniknięcia nieuprawnionego korzystania z modułu

Wyczyść wszystkie filtry

Jednym kliknięciem można teraz wyczyścić ustawienie filtrowania oraz wyświetlić wszystkie rekordy I czynności użytkowników.

Szczegółowe notatki opisujące zmiany

Kiedy IGSS odnotowuje zmianę, notatka w module Śledzenia zmian zawiera teraz obie wartości: poprzednią i zmienioną.

Kontrola dostępu dostępna również dla modułu Śledzenia zmian

Eksport Śledzenia zmian do pliku CSV