Jak zacząć korzystać z Modułu Głównego IGSS?

  • English
Kiedy IGSS zostaje zainstalowany, w menu Start systemu Windows widać tylko jeden moduł: Moduł Główny IGSS.

Aby zapoznać użytkowników z Modułem Głównym IGSS, dostarczamy dedykowany plik pomocy oraz materiał wideo, prezentujący jak łatwo jest rozpocząć pracę z Modułem Głównym IGSS.

Kliknij aby zobaczyć wprowadzenie do funkcjonalności Modułu Głównego