Kako započeti sa IGSS „Master“ modulom?

Kada je IGSS instaliran, u Windows Start meniju će biti prikazan samo jedan modul, IGSS „Master“ modul.

Klikom na ovu ikonu pokrenuti će te IGSS Master modul. Da bi ste se upoznali što bolje sa IGSS „Master“ modulom, obezbijedili smo Vam IGSS „Master modul help“ fajl kao i video ilustracije da bi što lakše savladali IGSS kroz IGSS „Master“ modul.

Kliknite ovdje za IGSS Master video upoznavanje