Co się dzieje z moimi istniejącymi raportami standardowymi oraz RMS?

  • English
W V9 IGSS, moduł Raporty IGSS zastępuje moduł RMS oraz dwa moduły standardowe raportowania: zrzut danych oraz raport okresowy. Wcześniej zdefiniowane raporty standardowe są nadal dostępne poprzez nowy moduł raportów, natomiast istniejące raporty RMS mogą zostać zamienione na format raportów V9 IGSS.