Šta se desilo mojim postojećim standardnim izvještajima i RMS izvještajima?

U IGSS V9, IGSS „reports“ modul je zamijenio RMS modul kao i dva standardna modula za izvještaje: „Snapshot“ izvještaji i „Periodical“ izvještaji. Predhodno definisani standardni izvještaji su i dalje dostupni kroz novi modul za izvještaje i postojeći RMS izvještaji mogu biti konvertovani u nove formate za izvještaje u IGSS-u V9.