Nadzorowanie - wartość dodana dla operatorów system IGSS

  • English

Dla operatorów systemów IGSS, Moduł Główny oferuje intuicyjny dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi do monitorowania oraz do wybranych modułów.

Podstawowe korzyści dla operatorów systemu:

Rozpoczęcie i zakończenie projektu bezpośrednio z paska zadań systemu Windows

Gdy Moduł Główny IGSS zostaje uruchomiony, ikona programu pojawia się w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows. Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę, aby wykonać następujące czynności: Start, stop, restart i start w trybie Nadzorowanie.

 

 

Standardowe raporty i raporty definiowane przez użytkownika

Raporty są ważnym elementem monitorowania i prowadzenia statystyk dotyczących procesu. Funkcja ta jest łatwo dostępna dla operatorów bezpośrednio w oknie Modułu Głównego IGSS.

Wszystkie pliki pomocy istotne dla nadzorowania IGSS

System pomocy IGSS oferuje szeroki zestaw plików pomocy wyjaśniających wiele różnych zdarzeń związanych z oprogramowaniem IGSS. Jednakże operatorzy systemu potrzebują tylko plików pomocy oraz instrukcji mających znaczenie dla wyłącznie dla nadzorowania, dlatego tylko te pliki są widoczne w trybie roboczym IGSS.

Panel sterowania IGSS

Panele sterowania IGSS są bardzo elastycznym i łatwym do przystosowania narzędziem nadzoru dla operatorów systemu. Możliwe jest definowanie wielu różnych paneli i za pomocą jednego kliknięcia można przełączać się pomiędzy tymi panelami.

Zmiana wersji językowej w locie

Wielu użytkowników systemów automatyzacji posiada pracowników z różnych krajów. W celu zapewnienia właściwego i efektywnego wykorzystania systemu SCADA IGSS, operatorzy powinni zawsze mieć możliwość pracy z oprogramowaniem w języku ojczystym. Dlatego bezpośrednio w Module Głównym IGSS można zmienić wersję języka operacyjnego online.

Zdalne wsparcie techniczne dzięki TeamViewer

W niektórych przypadkach możliwość zdalnego wsparcia jest najbardziej praktycznym i skutecznym sposobem rozwiązania danego problemu. Przy użyciu standardowych rozwiązań zdalnego dostępu TeamViewer, użytkownicy mogą teraz uzyskać natychmiastową pomoc od ekipy wsparcia technicznego IGSS. Użytkownik końcowy po prostu klika odpowiedni przycisk, następnie podaje swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Dzięki temu ekipa wsparcia może połączyć się zdalnie i rozwiązać zaistniały problem. Aby skorzystać z tej funkcji należy mieć wykupioną opcję Support & Update Agreement.

Logowanie Operatora stacji

Dzięki Modułowi Głównemu IGSS logowanie do serwera IGSS ze stacji operatorskiej jest bardzo łatwe i proste.Moduł Główny IGSS daje operatorowi łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi nadzoru podczas pracy w trybie Nadzorowanie