Dodatna vrijednost za IGSS sistem operatere prilikom rada

Za sistem operatere IGSS „master“ modul nudi pristup svim potrebnim alatima i modulima za monitoring.

Neke od prednosti za sistem operatere su navedene dole u listi:

Zaustavljanje i pokretanje projekta iz Windows Taskbara

Kada je IGSS master pokrenut pojavi se ikona od aplikacije u notifikacijskom polju u Windows Taskbaru (polje gdje se nalazi sat i ostale info ikone). Od sada sa desnim klikom na ikonu korisnik ima pristup sljedećim akcijama: Start, Stop, Restart i start Supervise.

 

 

Standardni izvještaji i korisnički definisani izvještaji

Izvještaji su jako bitan dio za pračenje, monitoring i statistiku pokrenutog procesa. Pristup funkcijama za upravljanje izvještajima je veoma olakšan za operatere direktno u IGSS „master“ prozoru.

Sve datoteke za pomoć relevantne za nadzor sa IGSS-om

IGSS sistem za pomoć je obogačen mnogim „help“ fajlovima koji objašnjavaju i olakšavaju mnoge različite IGSS zadatke. Kako god, sistem operateru su samo potrebni „help“ fajlovi i upustva vezana za nadzor i upravljanje, koji su u stvari jedino i dostupni i vidljivi u Runtime modu.

IGSS „Dashboards“

IGSS „Dashboards“, kontrolna tabla, nudi jako fleksibilan i prilagodljiv supervizijski alat za sistem operatera. Moguće je imati više kontrolnih tabli koje samo jednim klikom možete izmjenjivati.

Izmjena jezika „online“

Mnoga  automatizovana postrojenja, industije i td. imaju članove posade iz različitih govornih područja. Kako bi osigurali ispravan i korektan rad sa IGSS SCADA sistemom, operateri bi trebali imati priliku da rade sa programom na svome vlastitom jeziku. Sada iz IGSS „master“ modula možete direktno mijenjati jezike i dok sistem radi.

Podrška na daljinu pomoću „TeamViewer-a“

U nekim slučajevima podrške, podrška na daljinu je najpraktičniji i učinkovit način rješavanja problema  na licu mjesta. Koristeći industrijski standard Remote Access rješenja, TeamViewer, krajnji korisnici sada mogu dobiti instant pomoć od IGSS tima za podršku. Krajnji korisnik jednostavno klikne dugme, a zatim osigurava IGSS podršku sa korisničkim imenom i lozinkom. Oni se povezuju i sada mogu otkloniti problem. Krajnji korisnik mora imati „Support and Update“ ugovor da bi koristio ovu opciju.

Logovanje operaterske stanice

Logovanje na IGSS serversku stanicu sa operaterske stanice je sada jako jednostavno uz IGSS „master“ modul.

IGSS "Master" modul olakšava operateru pristup alatima za nadzor prilikom rada u "Runtime" modu