Kontrola dostępu

  • English

W celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania i modyfikacji Paneli, można teraz skonfigurować konto administratora dla modułu Panele. Podczas uruchamiania moduł Panele startuje w trybie Zarządzanie, w którym można tylko monitorować panele. Aby zmodyfikować widżety należy przejść do trybu projektowania. Jeśli włączone jest konto administratora, zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Konto administrator w Panelach IGSS