Kontrola pristupa

Da bi izbjegli nepravilno korištenje i izmjenu „dashboard-a“, sada možete podesiti administratora za korištenje Dashboarda modula. Kada pokrečete dashboard modul biti čete u Runtime modu gdje možete nadzirati dashboard. Ukoliko želite praviti neke izmjene morate preći u Design mod. Ukoliko je korisnički administrator aktivan, trebate upisati korisničko ime i lozinku.

Korisnički administrator za IGSS "dashboards"