Single User Server Backup System

- kun for V8

  • English

Et alternativ til en dualiseret serverløsning er en Single User Server Backup station.

I en Single User Server Backup station er kun en IGSS server installeret. IGSS operatørstationen som er udpeget som Single User Server Backup kører som en normal operatørstation så længe der er forbindelse til IGSS serveren. Hvis forbindelsen fejler, enten på grund af netværksfejl eller IGSS serverfejl, vil operatørstationen genstarte i Single User Server Backup mode og påtage sig rollen som IGSS server. Når forbindelsen til IGSS serveren er genetableret, kan de data der blev indsamlet af operatørstationen mens den kørte i Single User Server Backup mode blive synkroniseret med serveren.

Vær opmærksom på, at serveren kun kan synkronisere data fra én Single User Server Backup station.

Single server
Single server