Objekter i IGSS

  • English

Indledning

Før du køber et IGSS system, skal du beslutte hvor stort systemet skal være.  Det indbefatter bl.a. At bestemme hvor mange objekter der skal kunne defineres.
Nedenfor forklarer vi hvad et IGSS objekt er og hvordan antallet af objekter i en IGSS konfiguration beregnes.

Hvad er et IGSS objekt ?

Et IGSS objekt repræsenterer typisk en fysisk proceskomponent. Det kunne være en pumpe, en ventil, en motor, en niveaumåler, en flowmåler, etc. Udover disse fysiske komponenter, har IGSS også et antal interne objekttyper. Se afsnittet "Objekttyper i IGSS" nedenfor.

I modsætning til visse andre SCADA/SRO systemer, samler IGSS alle egenskaber tilhørende en fysisk proceskomponent i et IGSS objekt. Det betyder at et IGSS objekt kan indeholde op til otte I/O målepunkter eller data tags. I IGSS kalder vi disse for "atomer". Et analogt objekt kan som eksempel omfatte følgende atomer: Høj alarm, Høj grænse, Procesværdi, Sætpunkt, Lav grænse, Lav alarm, Alarm-ind, Alarm-ud.

Objekter er opdelt i Input / Output objekter og Non-Input/Output objekter. Input / Output objekter er designet til at integrere med eksterne enheder, såsom PLC maskiner, mens Non-Input/Output objekter ikke kan integreres med eksterne enheder. Eksempler på Non-Input/Output objekter omfatter Område ojekter, Diagram objekters and Skabelon objekter.

De første 1.000 Non-Input/Output objekter er inkluderet i din IGSS licens. Skulle du have brug for yderligere objekter, beder vi dig venligst kontakte vores salgsafdeling.

Du kan se antallet af indkøbte objekter i konfigurationen ved at klikke på Licens fanen i Om IGSS skærmbilledet som åbnes fra IGSS Master > Information og Support-fanen > Om IGSS knappen.

Du kan til enhver tid se det antal objekter der er købt og det antal objekter der benyttes lige nu i konfigurationen i Definitionsmodulets statusbar.