Objektorienteret Konfiguration

  • English

Objektorienteret konfiguration er en hjørnesten i IGSS. Objektorienteret konfiguration i SCADA systemer har vist sig at være meget tidsbesparende. Denne fremgangsmåde i IGSS sikrer konsistens i projektdesign, giver fleksibilitet, muliggør dynamiske konfigurationsændringer og tilbyder genbrug af både i proceskomponenter såvel som hele konfigurationer.

IGSS objekter

Følg venligst nedenstående link for at se mere om, hvordan objektorienteret konfiguration fungerer i IGSS: Objekter i IGSS

IGSS Gruppeobjekt

For at reducere konfigurationstiden yderligere, indeholder IGSS en funktion, der hedder Gruppeobjekt. Gruppeobjekt er en gruppe eller samling af eksisterende objekter, som logisk hører sammen. Gruppeobjekt bruges til at kopiere hele konfigurationer eller dele heraf med henblik på at genbruge disse enten i samme IGSS konfiguration, hvorfra de blev oprindeligt blev dannet, eller ved at eksportere dem til helt nye konfigurationer. Åbenlyse fordele ved Gruppeobjekt er, at dette værktøj reducerer tidsforbruget for system designeren, dette sikrer lavere omkostningerne til konfigurering og hurtigere levringstid til slutkunden. For flere detaljer, se emnet : Massekonfiguration med Gruppeobjekt