Warstwy i widoki

Czym są warstwy i widoki?

Wiele konfiguracji SCADA zawiera dużą ilość obiektów, wykresów oraz składników śledzonych procesów. Czasami taka duża ilość informacji oferowanych przez system może utrudniać szybką reakcję operatora w krytycznych sytuacjach.
Z pomocą warstw oraz widoków można uprościć wyświetlane informacje poprzez ukrywanie niepotrzebnych obiektów w określonych sytuacjach, dzięki czemu uzyskujemy optymalizację monitorowanych procesów.

Warstwy IGSS oferują 16 warstw dla elementów graficznych: 8 warstw dla nazw obiektów, 8 warstw dla wartości obiektów. Wszystkie obiekty procesów są dodawane do jednej lub więcej warstw i mogą być łączone na wiele sposobów, dla utworzenia kilku widoków krytycznych stanów systemu.

Przykład użycia warstw i widoków

Warstwy i widoki mogą być używane na wiele sposobów, przykładowo:

 • Aby pokazać/ukryć kontrolki zależnie od ustawionych parametrów (przykładowo automat/ręcznie).
 • Aby pokazywać inny widok dla sytuacji normalnej oraz inny widok dla sytuacji awaryjnej.
 • Aby pokazać/ukryć wybrane obiekty, które mogą być widoczne zależnie od stanu.

Poniżej przedstawiamy ilustrację prezentującą zastosowanie warstw i widoków. Przyciski operacyjne są widoczne tylko w trybie Manual:

Przyciski sterujące ukrywane przez warstwy i widoki

Przyciski sterujące ukrywane przez warstwy i widoki

Funkcje warstw i widoków

Oto lista funkcji dostępnych w warstwach i widokach IGSS:

 • Widok globalny i poszczególnych diagramów
  Widoki mogą być tworzone jako widoki globalne dla całego projektu albo jako konkretny widok dla pojedynczego diagramu. Oba widoki: globalny i diagramu mogą być przełączane w każdej chwili,
 • widoki sterowane cyfrowo
  Widoki można aktywować jako obiekty cyfrowe. Jest to przydatne dla automatycznej kontroli bieżącego widoku,
 • widoki sterowane przez VBA
  Widoki mogą być aktywowane przez kod VBA
 • Konfiguracja z okna właściwości widoku
  Warstwy można konfigurować w widoku Właściwości, co znacznie upraszcza i ułatwia proces