Lag og Visninger

Hvad er lag og visninger?

Mange automationsløsninger indeholder mange objekter og grafiske visninger af processen. Til tider medfører det store antal komponenter og informationer at overblikket og dermed indsigten sløres. I tidskritiske situationer, som f.eks. Brandsituationer, oversvømmelser, nedbrud i elforsyningen, kan det medføre at operatøren får en forsinket reaktionsmulighed.

I IGSS V8 kan lag og visninger anvendes til at skjule irrelevante objekter og visninger samtidigt med, at de aktuelle fremhæves. I sådanne situationer gives et bedre overblik til operatøren til at optimere styringen. Med den nye lag funktion giver IGSS V8 nu mulighed for 16 lag til objektvisninger, 8 lag til navne på objekter og 8 lag til objekt værdier. Alle objekter kan tilknyttes et eller flere lag og kan kombineres på alle måder til at oprette et givent antal visninger tilpasset de forskellige tilstande og situationer i processen.

Brugereksempel på lag og visninger

Lag og visninger kan anvendes til mange forskellige formål og her er nogle flere eksempler:

 • Fremhæve eller skjule visningen af visse operatørkontroller, afhængigt af anlæggets tilstand f.eks. Automatisk/manuelt
 • En visning i normal drift og en anden i undtagelsestilstand så som brand, oversvømmelse, kraftnedbrud
 • Fremhæve eller skjule visningen af objekter, som har situationsbestemt relevans f.eks. Drift eller service situationen

Nedenfor er vist en illustration af, hvordan lag og visninger kan anvendes. I dette tilfælde skal operatør kontrollen kun vises, når anlægget køres i manuel drift:

Operatørkontrollen skjules eller vises ved anvendelse af lag og visninger

Operatørkontrollen skjules eller vises ved anvendelse af lag og visninger

Funktioner i lag og visninger

Nedenfor gives nogle eksempler på funktioner, som er tilgængelige i lag og visninger:

 • Global og diagram visninger
  Visninger kan blive udformet enten som globale visninger for hele konfigurationen eller som en specifik visning for et enkelt diagram. Både en global visning og en diagram visningen kan være aktiv samtidig
 • Visninger styret via et digitalt objekt
  Visningerne kan aktiveres af et digitalt objekt. Dette kan i givne situationer være nyttigt med en automatisk kontrol af en aktuel visning
 • Visninger styret via VBA
  I lighed med kontrolobjektet kan visningen også aktiveres af en VBA kode
 • Opsætning af visninger fra Tabelvisning af egenskaber
  Det er muligt at konfigurere lag fra Tabelvisning af egenskaber for at give tidsbesparelser og gøre arbejdsprocessen lettere