Panele IGSS

 • English

Co to jest Panel IGSS?

Panel IGSS jest nowym modułem w całej serii narzędzi do monitorowania, które są zawarte w IGSS V8. Panel pozwala użytkownikowi końcowemu oraz integratorowi systemu tworzyć w locie własne, spersonalizowane widoki śledzonych procesów. Ponadto w module Panel otrzymujemy możliwość wyświetlania różnych danych, przykładowo wykresy, dane z LOG i BCL mogą być wyświetlane na jednym ekranie, aktualizowane automatycznie.

Możliwości oferowane przez Panel IGSS

Panel IGSS jest konfigurowany przy pomocy listy dostępnych widżetów. Każdy widżet pozwala na dostęp i wyświetlanie różnych danych, co jest przydatne przy monitorowaniu procesów. Poniżej lista dostępnych widżetów:

 • Widżet zrzutu danych
  Udostępnia stały dostęp do procesowych wartości dla wybranych obiektów
 • Widżet wykresu
  Wykres jednego lub kilku wybranych obiektów IGSS
 • Widżet zapisu danych
  Udostępnia listę zapisywanych danych dla jednego lub kilku wybranych obiektów
 • Widżet notaki
  Napisz dla Operatora żółtą karteczkę z przypomnieniem o ważnym zdarzeniu w systemie
 • Widżet danych zredukowanych
  Pokazuje listę Base Class(BCL) lub Godzina-Dzień-Miesiąc (HDM) wartości dla jednego lub kilku wybranych obiektów
 • Widżet przeglądarki internetowej
  Wstawia dowolną stronę internetową, przykładowo lokalną prognozę pogody lub widok ze zdalnej kamery internetowej
 • Widżet Raportu czynności
  śledzi aktywność użytkownika poprzez wyświetlanie danych z modułu raportowego

Moduł Panel IGSS uruchamiany jest w odrębnym oknie, co jest przydatne przy korzystaniu z kilku monitorów. Poniżej przykładowy zrzut Panelu IGSS.

Click to enlarge image

Konfiguracja Paneli

Kiedy konfigurujemy własny Panel, możemy utworzyć wiele różnych widoków. Dla każdego widoku można dodawać wybrane widżety w celu wyświetlenia informacji wedle naszych potrzeb. Dla każdego widoku można również zdefiniować przedział czasowy dla wyświetlanych danych, przykładowo: bieżąca godzina, dzisiaj, ostatni tydzień, oraz dowolnie zdefiniowany przedział czasowy.

Korzyści z modułu Panel

Panel jest bardzo intuicyjny i łatwy do skonfigurowania. Moduł jest zawarty w licencji IGSS, dlatego nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów. Panel ułatwia operatorom dostęp do potrzebnych informacji w łatwo definiowany sposób.