IGSS Dashboard for hurtigt procesoverblik

 • English

Hvad er et IGSS dashboard?

IGSS Dashboard er et helt nyt modul, som samler en hel serie af de overvågningsværktøjer, som findes i IGSS. IGSS Dashboard modulet tilbyder slutbrugeren at oprette deres helt personlige brugerdefinerede overblik af anlægget, som også kan være afhængigt af driftssituationen. Med IGSS Dashboard gives der flere nye muligheder for samtidig visning af forskellige procesdata som for eksempel kurver, log data og BCL data.

Mulighederne med IGSS dashboard

Et IGSS Dashboard oprettes ved at anvende et givent antal widgets. Hver widget type giver mulighed for at vise forskellige data fra automationsprocessen. Følgende widget typer er tilgængelige i det nuværende IGSS Dashboard:

 • Widgets for øjebliksbilleder
  Giver løbende procesværdier for udvalgte objekter
 • Widgets til kurver
  Giver kurvevisninger af en eller flere valgte objekter
 • Widgets til log data
  Lister værdierne af log data for et eller flere objekter
 • Widgets til memoer
  Giver operatøren mulighed for at skrive aktuelle beskeder eller memoer i gule widgets
 • Widgets til reducerede data
  Viser BCL eller HDM værdier for et eller flere objekter
 • Widgets til browsere
  Tilgå en hvilken som helst webside så som den lokale vejrudsigt, fjerntliggende webcam
 • Widgets til operatørlogbogen
  Giver løbende visning af hændelser, værdier på operatørlogbogen
IGSS Dashboad vises i et separat vindue på samme skærm eller en anden skærm på følgende måde:

Click to enlarge image

Opsætning af et IGSS Dashboard

Oprettelsen af et IGSS Dashboard kan gøres personligt, situationsbestemt, årstidsbestemt, og der kan vises et hvilken som helst kombination af widgets. For hvert IGSS Dashboard kan der anvendes det nødvendige antal widgets til de relevante informationer, der ønskes vist. For det enkelte IGSS Dashbord kan der defineres tidsintervaller for hvilke informationer der vises f.eks. Denne time, denne dag, sidste uge, eller anden brugerdefineret tidsinterval. Der kan i et IGSS projekt oprettes et hvilket som helst antal IGSS Dashboard.

Fordele ved IGSS Dashbord funktionen

Et IGSS Dashbord er meget enkelt og let at oprette for brugeren. Modulet er en del af licensen i IGSS ”alt-i-én” licenspolitik. Det vil i fremtiden blive et uundværligt redskab til at give et personificeret overblik og indsigt i den aktuelle automationsproces.