Registrering af hændelser

  • English

For at optimere styring, regulering og overvågning af et system har IGSS en hændelsesliste, der viser pre- eller brugerdefinerede hændelser på samme måde som i alarmlisten. Ud over en række prædefinerede hændelser, som brugeren kan vælge, er det også muligt at etablere en bred vifte af brugerdefinerede hændelser i overensstemmelse med de specifikke behov på det enkelte anlæg.

Standard hændelser, som kan vælges, er bl.a.;
  • System start / stop
  • Bruger logind / logud
  • Skrivning stoppet / startet (til data-filer)
Brugerdefinerede begivenheder kan bl.a. omfatte:
  • Pumpe start / stop
  • Batch start / stop
  • Flow sætpunkter ikke synkroniseret
Hændelser kan sættes op i både i Designtilstand og i Driftstilstand.