IGSS News

On this page you will find all relevant news posted by the IGSS team.

Learn about new features and versions of the IGSS SCADA software. 


Published Oct 13, 2016 |

Sæt som Standard kurve egenskab

News from IGSS Development

Når du opretter nye Standard og Operatør kurver, kan du gemme egenskaberne på din nuværende kurve som et sæt standard kurveegenskaber.

Når du har defineret et sæt af standard kurveegenskaber, vil enhver ny kurve automatisk indeholde de gemte egenskaber. Eksisterende kurver vil ikke blive opdateret med standard egenskaber.

Egenskaberne for den nye kurve, der blev udfyldt fra standard egenskaberne er ikke låst, og du kan ændre egenskaberne som ønskede, hvis du har brug for at oprette en kurve med andre egenskaber.

Egenskaberne fra følgende faneblade can gemmes som standard kurveegenskaber:

  • Periode
  • Oversigt
  • Indstillinger

Kurveegenskaber på Vindue og Signaler fanebladene kan ikke gemmes som standard kurveegenskaber.

For at gemme et sæt af kurveegenskaber skal du vælge Sæt som Standard afkyrdsningsfeltet på Egenskaber for ny kurve eller Kurveegenskaber vinduet.

SetasDefault_DK

Redigering og sletning af standard egenskaber

Du kan ikke slette eller nulstille standard kurveegenskaber efter disse er gemt, men du kan overskrive dem ved at definere et nyt sæt kurveegenskaber ved at vælge Sæt som Standard afkrydsningsfeltet igen.

Kun opdatering

Standard kurveegenskaber er kun tilgængelig for IGSS12 efter en opdatering af IGSS installationen.